EGIPATSKI DOKTOR PRONAŠAO REVOLUCIONARAN LIJEK ZA VID KOJI IMA USPJEH OD 99% SLUČAJEVA

Jedna od švicarskih farmaceutskih firmi počela je proizvodnju novog lijeka zvanog: “Kur’anski lijek” koji omogućava efikasno liječenje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata.

Kako pišu novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: “Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od lučenja ljudske zlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% slučajeva bez ikakvih nezeljenih posljedica. Kur’anski lijek je registriran u Evropi i SAD.”

Također se prenosi da jedna od švicarskih firmi proizvodi ovaj lijek u tečnom stanju i kapima.

Izvor inspiracije je sura Jusuf. Dr. Abdul Basit Muhammed naglašava da je svoju inspiraciju dobio iz sure Jusuf i kazao je “Jednoga jutra, dok sam učio suru Jusuf, paznju mi je privukao 84. ajet i ajeti koji slijede”
I okrenu se od njih i reče: “O Jusufe, tugo moja!” – a oči su mu bile pobjeljele od jada, bio je vrlo potišten” (sura Jusuf, 84. ajet)

“Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on će progledati, i svu čeljad svoju mi dovedite!” I kada karavana napusti Misir, otac njihov reče: “Ja zbilja osjećam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio.” “Allaha nam,” – rekoše oni – “ti i sada kao i prije griješiš.” A kad glasonoša radosne vijesti dođe, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. .” (sura Jusuf, 93-96. ajet)

U njima se navodi da je poslanik Jakub a.s. tugovao za svojim sinom Jusufom a.s zbog koga je mnogo plakao.

Ta prevelika tuga je bila uzrok objeljenja očiju a kada su kasnije na tuzne Jakubove a.s. oči stavili Jusufovu a.s. košulju Jakub a.s. je progledao.

Tu sam počeo da razmišljam. Šta je to moglo biti u košulji Jusufovoj a.s.?

Konačno sam došao do zaključka da nije moglo ništa drugo biti osim znoja.

Potom sam počeo da razmišljam o znoju i njegovom sastavu. Otišao sam u laboratorij i počeo sam sa istrazivanjem.

Izveo sam niz proba na zečevima. Rezultati su bili pozitivni.

Kasnije sam izvršio liječenje na 250 pacijenata dajući im lijek dvije sedmice dva puta dnevno.

Kada sam postigao uspjeh u 99% slučajeva rekao sam sam sebi: “Ovo je čudo iz Kur’ana!”
Dr. Abdul Basti Muhammed predstavio je rezultate odgovarajućim institucijama u Europi i SAD koje se bave patentiranjem novih izuma. Nakon što su proba i istazivanje sprovedeni, sklopio je ugovor sa švicarskom firmom pod uslovom da na ambalazi lijeka jasno stoji “Kur’anski lijek”.

Švicarska firma je prihvatila zahtjev i počela s proizvodnjom ovoga lijeka.