Zašto neki ljudi ne razlikuju levo i desno?

Svi smo kao deca naučili da razlikujemo levu od desne ruke, ali mnogi ljudi nikad do kraja ne uvežbaju tu sposobnost. Saznajte zašto.

Da li nekad imate problema da razlikujete levu od desne strane? Možda izgleda kao glupo pitanje, ali u stvari nije, jer značajan broj ljudi ima problem da odredi šta je levo, a šta desno.

Sposobnost razlikovanja levog od desnog zapravo je kompleksan neuro-psihološki proces, koji podrazumeva istovremeno uključivanje nekoliko složenih moždanih funkcija, kao što je integracija čulnih i vizuelnih informacija, jezičkih funkcija i pamćenja. Većini je ova operacija prosta, međutim, mnogim ljudima predstavlja nedokučiv izazov.

Pogrešno skretanje i druge greške

Skrenuti levo umesto desno neće ostaviti neke posledice, ali pogrešiti stranu tokom, na primer, hirurškog zahvata, može da bude tragično. Zbog takvih grešaka se dešavalo da pacijentu bude izvađen pogrešan bubreg ili je amputirana pogrešna noga. Možda zvuči neverovatno, ali takve stvari su se zaista događale.


Po svemu sudeći, konfuzija leve i desne strane češće se javlja kod žena, jer muškarci, uglavnom, imaju bolju prostorno-vizuelnu orijentaciju.

Efekat distrakcije

To je takođe značajno. Ljudi koji inače s lakoćom razlikuju levo od desnog, kad su preopterećeni raznim sporednim informacijama koje im preopterete sistem, imaju problema da odrede stranu. Rezultati istraživanja pokazali su da je distrakcija značajan faktor koji utiče na sposobnost razlikovanja levog od desnog. To se posebno odnosi na hirurge u operacionim salama, u kojima brojni aparati i kolege mogu da im odvuku pažnju.

Ljudi koji imaju problem da razlikuju levu od desne strane, često razviju tehnike koje im pomažu u nekim situacijama. Na primer naprave “slovo L” od palca i kažiprsta ili nešto slično. Međutim, kada je mozak preopterećen informacijama, te tehnike ne pomažu. Zato je važno testovima utvrditi do kog nivoa distrakcije čovek može da zadrži sposobnost razlikovanja leve i desne strane i u kritičnim situacijama pažljivo anticipirati sve poteškoće.

Piše: telegraf.rs