Ljekovita dejstva kantarionovog ulja

Glavna farmakološka djelovanja:

Važno protivupalno djelovanje kantarionovog ulja na oštećenu i upaljenu kožu, kao i sluzokužu pripisuje se uglavnom acilfluoroglucinolskom derivatu hiperforinu koji je glavni lipofilni sastojak biljke Hypericum perforatum.
U jednom novom naučnom radu po prvi puta je objavljeno da hiperforin kao i ekstrakti iz H. perforatum, snažno suprimiraju 5-lipooksigenazu (5-LO) kao i ciklooksigenazu (COX)-1, ključne enzime u formiranju proinflamatornih eikosanoida iz arahidonske kiseline (AA).

Ovaj mehanizam bi mogao objasniti snažnu protivupalnu aktivnost produkata na bazi kantarionovog ulja. Hiperforin je također snažan antibakterijski agens, aktivan protiv Staphylococcus aureus, i nekih drugih bakterija.
Glavni diantronski derivati iz kantariona su hipericin i pseudohipericin i to su komponente koje pokazuju antivirusnu aktivnost. Hipericin, i u manjoj mjeri pseudohipericin, djeluju protiv virusa tako što inaktiviraju zrele viruse i inhibiraju pravilnu reprodukciju inficiranih virusnih stanica.

Oni su efikasni protiv virusa sa opnom (to su one virusne stanice okružene sa lipidnom membranom), uključujući herpes simplex tip 1 i 2, i neke druge. Međutim, hipericin posjeduje potencijalnu aktivnost protiv retrovirusa, uključujući virus (HIV) što je pobudilo najveće moguće interesovanje. Mada je potrebno još mnogo istraživanja, ipak se može reći da hipericin iz kantariona pokazuje obećavajuće rezultate kao potencijalni lijek protiv retrovirusa HIV koji izaziva AIDS.

Kantarionovo ulje

Karotenoidi, epoksiksantofili, pomažu zarastanje rana, posjekotina, opekotina na koži, kao i obnavljanju vaginalne sluznice oštećene usljed različitih infektivnih procesa, ili u stanjima koja uzrokuju vaginalnu suhoću (menopauza, različita stanja hormonskog disbalansa).

Flavonoidi, hiperozid, kvercetin i rutin posjeduju naučno potvrđeno antitumorsko djelovanje.

U stanjima koja dovode do pojačanog vaginalnog sekreta, adstringentna i stiptična svojstva katehinskih tanina iz kantariona izgleda imaju blagotvorni učinak. Kantarionovo ulje općenito na oštećenu kožu i vaginalnu sluznicu djeluje kao blagotvorni lubrikans i tonizirajući agens.

INDIKACIJE:
- Upale kože nastale kao posljedica posjekotina i opekotina, te rane različitog porijekla, kao i one nastale nakon hirurške intervencije.
- Promjene cervikalne sluznice, nastale kao posljedica upale.
- Degenerativne promjene cervikalne i vaginalne sluznice nastale nakon terapije
zračenjem.
- Promjene vaginalne sluznice nastale usljed vaginalne suhoće različitog porijekla ili zbog hormonskog disbalansa u menopauzi.

NEŽELJENI EFEKTI:
Za površinsku (vanjsku primjenu) kantarionovog ulja na otvorene površine kože neophodno je zaštititi ta područja od direktnog sunčevog svjetla zbog dobro poznatog fototoksičnog efekta koji može nastati ako se ova područja izlože suncu.