Rak jetre može se liječiti, a evo i kako

Rak jetre se događa kada stanice jetre razviju promjene (mutacije) u svojoj DNK. Usljed mutacija stanica mogu početi nekontrolirano rasti i na kraju formirati tumor odnosno masu kancerogenih stanica.

Dva tipa

Glavna dva tipa raka jetre su hepatocelularni karcinom (HCC) koji nastaje od promijenjenih jetrenih stanica i kolangiocelularni karcinom koji nastaje od stanica žučnih vodova (kanala koji prenose žuč). Također, rak koji metastazira na jetru, poput karcinoma debelog crijeva, pluća ili dojke češći je od onog koji počinje u stanicama jetre.

Rak jetre liječi se ovisno o tipu tumora, funkciji jetre te stadiju bolesti. Postoji više vrsta liječenja koje se može primijeniti kod ovih bolesnika.

Hirurško liječenje uključuje parcijanu hepatektomiju, kojom se ukljanja dio jetre zahvaćen tumorom. Pritom je važno da je preostali dio jetre dovoljno velik i funkcionalan (primjerice, da nije zahvaćen cirozom) kako bi preuzeo kompletnu funkciju organa. Ostali dio jetre tokom vremena može i narasti.

Novi organ

Druga mogućnost je transplantacija, kojom se jetra kompletno uklanja te nadomješta novim organom od drugog donora.

Transpantacija se može provesti isključivo ako je bolest ograničena na jetru (nema udaljenih metastaza), a do čekanja na organ mogu se provoditi drugi oblici liječenja kako bi bolest u međuvremenu ne bi napredovala.

Ablacijske tehnike koriste se za direktno uništavanje tumorske tvrobe, bez njenog hirurškog odstranjenja. Uglavnom se koriste specijalne igle koje se uvode kroz kožu sve do promjene na jetri, a tehnike samog uništenja stanica su raznolike: radiofrekventna ablacija, mikrovalna terapija, perkutana injekcija etanola, krioablacija i neke druge.

Uvođenje katetera

Embolizacijske tehnike koriste svojstvo da većina krvne opskrbe tumorskog tkiva dolazi putem jetrene arterije, dok se zdravo tkivo jetre prehranjuje većinom putem portalne vene. Blokiranjem hepatalne arterije tumorsko tkivo gubi nutrijente potrebne za rast. 

Postupak se provodi uvođenjem katetera kroz arterije u preponi sve do jetre, a osim postupka transarterijske embolizacije može se provesti i transarterijska kemoembolizacija pri kojoj se prije same blokade hepatalne arterije u nju dodatno injicira hemoterapija.

Preuzeto sa avaz.ba

Objavi komentar

0 Primjedbe